آرشیو برچسب: اثر تبلیغات

اخلاق در تبلیغات

اخلاق در تبلیغات

اخلاق به معنی مجموعه ای از اصول اخلاقی است که بر رفتار فرد یا نحوه فعالیت آن حکمرانی می کند. و تبلیغات به معنی نوع ارتباط بین فروشنده و خریدار است. بنابراین اخلاق در تبلیغات به معنی مجموعه ای از اصول به خوبی تعریف شده است که شیوه ارتباطات بین فروشنده و خریدار را کنترل می کند . اخلاق مهمترین ...

ادامه مطلب »